نام واحد : تولیدی صمغ های غذائی فراگام - تمدید 60572

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : ابتدای...
 • تلفن شرکت : *****228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس آباد خیابان کوشافران قطعه 2537
 • تلفن واحد : *****228جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجتبی شمس الاحرار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : استابیلایزروامولسیفایربرپایه مواد طبیعی

 • سریال مجوز : 1782214
 • شماره مجوز : 55963
 • تاریخ مجوز : 19/11/1388
 • کد محصول : 15491449
 • شرح محصول : استابلایزر وامولسیفایرممزوج شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%