نام واحد : دهکده اقتصادی گیتی

نام محصول : کنسرو ماهی کیلکا

 • سریال مجوز : 3813032
 • شماره مجوز : 13965
 • تاریخ مجوز : 19/11/1388
 • کد محصول : 15121112
 • شرح محصول : کنسروماهی کیلکا
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%