نام واحد : نونانیواد آریا

 • استان : ایلام
 • شهر : دهلران
 • نشانی شرکت : تهران-سعادت...
 • تلفن شرکت : ***********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی دهلران
 • تلفن واحد : ***********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علیرضا بیدل
 • تلفن مدیر : ***********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دهلران

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 1406313
 • شماره مجوز : 122/13018
 • تاریخ مجوز : 21/11/1388
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%