نام واحد : صنایع غذایی بهارشور

نام محصول : زیتون شور

 • سریال مجوز : 3303029
 • شماره مجوز : 1962
 • تاریخ مجوز : 30/11/1386
 • کد محصول : 15131211
 • شرح محصول : زیتون شور
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%