نام واحد : پروتئین دانه همدان

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 3303867
 • شماره مجوز : 16/66
 • تاریخ مجوز : 05/04/1381
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 9,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%