نام واحد : تولیدی نوید کاران

نام محصول : آب میوه غیر مرکبات

 • سریال مجوز : 3119512
 • شماره مجوز : 26569
 • تاریخ مجوز : 21/11/1388
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%