نام واحد : آرد و سیلو شهاب کوثر شرق

نام محصول : اردغلات گندم

 • سریال مجوز : 2610611
 • شماره مجوز : 4/37679
 • تاریخ مجوز : 10/10/1388
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%