نام واحد : آرد و سیلو شهاب کوثر شرق

 • استان : کرمان
 • شهر : بافت
 • نشانی شرکت : خیابان آبکوه...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بافت
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بافت

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 2610611
 • شماره مجوز : 4/37679
 • تاریخ مجوز : 10/10/1388
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 17%
  17%