نام واحد : تولید فرآورده های غذایی بینا رزن

نام محصول : پودرخامه

 • سریال مجوز : 3303115
 • شماره مجوز : 1696
 • تاریخ مجوز : 24/12/1384
 • کد محصول : 15201212
 • شرح محصول : پودرخامه
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%