نام واحد : عباس گمار

نام محصول : سایرانواع نان

 • سریال مجوز : 3304009
 • شماره مجوز : 2013
 • تاریخ مجوز : 23/03/1387
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%