نام واحد : سیروس غفاری

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 2817934
 • شماره مجوز : 4193
 • تاریخ مجوز : 21/11/1388
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%