نام واحد : تعاونی تولیدی کشت و صنعت کالچیرود چالوس

نام محصول : اب معدنی طعم دار

 • سریال مجوز : 3025714
 • شماره مجوز : 701/36830
 • تاریخ مجوز : 01/12/1388
 • کد محصول : 15541121
 • شرح محصول : اب معدنی طعم دار
 • ظرفیت : 22,500 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%