نام واحد : گل عسل به خمین

نام محصول : عسل بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 3119526
 • شماره مجوز : 27262
 • تاریخ مجوز : 02/12/1388
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%