نام واحد : مهدی میثمی فرد

نام محصول : یخ بسته بندی شده ICE PACK

 • سریال مجوز : 2817946
 • شماره مجوز : 28436
 • تاریخ مجوز : 04/12/1388
 • کد محصول : 15492611
 • شرح محصول : یخ بسته بندی شده ICE PACK
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%