نام واحد : قند زرین سهند میاندوآب

نام محصول : تافی

 • سریال مجوز : 1217176
 • شماره مجوز : 1102/540
 • تاریخ مجوز : 12/11/1388
 • کد محصول : 15431221
 • شرح محصول : تافی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%