نام واحد : قند زرین سهند میاندوآب

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : میاندوآب
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی
 • تلفن شرکت : *******481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******481جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرزین امین
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی میاندوآب

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 1217176
 • شماره مجوز : 1102/540
 • تاریخ مجوز : 12/11/1388
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%