نام واحد : سامان نوش همدان

نام محصول : عصاره انرژی زا

 • سریال مجوز : 3304596
 • شماره مجوز : 2338
 • تاریخ مجوز : 12/10/1389
 • کد محصول : 15491320
 • شرح محصول : عصاره نوشابه های غیره الکلی
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%