نام واحد : تعاونی شهد سازان باخرز

نام محصول : خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1934332
 • شماره مجوز : 12611
 • تاریخ مجوز : 03/08/1388
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%