نام واحد : آب معدنی سراب کهمان

 • استان : لرستان
 • شهر : سلسله
 • نشانی شرکت : الشتر روستای...
 • تلفن شرکت : ****488جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : الشتر روستای دره تنگ کیلومتر7
 • تلفن واحد : ****488جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدجعفر پاک مهر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اب معدنی

 • سریال مجوز : 2911328
 • شماره مجوز : 14998
 • تاریخ مجوز : 27/11/1388
 • کد محصول : 15541120
 • شرح محصول : اب معدنی
 • ظرفیت : 52,500 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%