نام واحد : شهربابا نا

نام محصول : شکلات کاکائویی

 • سریال مجوز : 1934360
 • شماره مجوز : 13819
 • تاریخ مجوز : 10/12/1388
 • کد محصول : 15431211
 • شرح محصول : شکلات کاکائویی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%