نام واحد : تعاونی 3803فراوری وبسته بندی

نام محصول : تولید وبسته بندی تخمه وآجیل

 • سریال مجوز : 1506397
 • شماره مجوز : 28550
 • تاریخ مجوز : 20/12/1388
 • کد محصول : 15492120
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی انواع تخمه آجیل
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%