نام واحد : سبزدانه سحر

نام محصول : کنسانتره خوراک طیور

 • سریال مجوز : 2817986
 • شماره مجوز : 30492
 • تاریخ مجوز : 23/12/1388
 • کد محصول : 15331161
 • شرح محصول : کنسانتره خوراک طیور
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%