نام واحد : زرین خط-سهراب

نام محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 1338296
 • شماره مجوز : 64010
 • تاریخ مجوز : 24/12/1388
 • کد محصول : 15131112
 • شرح محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 92%
  92%