نام واحد : ادیسون تائید

نام محصول : انچماد سریع سبزیجات و میوه جات

 • سریال مجوز : 1788863
 • شماره مجوز : 59797
 • تاریخ مجوز : 23/12/1388
 • کد محصول : 15131112
 • شرح محصول : سبزیجات منجمد بسته بندی شده
 • ظرفیت : 8,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%