نام واحد : محمدرضا قدیمی ربانی

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 2818000
 • شماره مجوز : 30612
 • تاریخ مجوز : 24/12/1388
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%