نام واحد : تعاونی صنایع غذایی خوشه طلایی رامسر

نام محصول : سایرانواع نان

 • سریال مجوز : 3025762
 • شماره مجوز : 701/39465
 • تاریخ مجوز : 20/12/1388
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%