نام واحد : تک مائده علوی

نام محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ فرنچ فرایز

 • سریال مجوز : 3025775
 • شماره مجوز : 701/40157
 • تاریخ مجوز : 25/12/1388
 • کد محصول : 15132021
 • شرح محصول : سیب زمینی منجمداماده طبخ فرنچ فرایز
 • ظرفیت : 2,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%