نام واحد : بازرگانی و خدماتی بین المللی نوید آوران بوشهر

 • استان : بوشهر
 • شهر : بوشهر
 • نشانی شرکت : بوشهر بلوار...
 • تلفن شرکت : *******771جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی بوشهر 2
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : زینب اصلاح طلب
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بوشهر2

نام محصول : سردخانه دومداره

 • سریال مجوز : 1605385
 • شماره مجوز : 11918855
 • تاریخ مجوز : 25/12/1388
 • کد محصول : 15135013
 • شرح محصول : سردخانه دومداره
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%