نام واحد : ماکارونی خوشه یزد

نام محصول : آردگندم نوع سمولینا

 • سریال مجوز : 3424380
 • شماره مجوز : 44460
 • تاریخ مجوز : 25/12/1388
 • کد محصول : 15311112
 • شرح محصول : اردگندم نوع سمولینا
 • ظرفیت : 170,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 54%
  54%