نام واحد : علی مردانی و منصور جنتی

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 3306340
 • شماره مجوز : 1969
 • تاریخ مجوز : 06/12/1386
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%