نام واحد : لبنیات زاگرس شیر هکمتانه

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 3306669
 • شماره مجوز : 2393
 • تاریخ مجوز : 07/04/1390
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%