نام واحد : صنایع تبدیلی سیب زمینی الوند

نام محصول : نشاسته z4 ازسیب زمینی

 • سریال مجوز : 3301936
 • شماره مجوز : 1815
 • تاریخ مجوز : 25/01/1386
 • کد محصول : 15321141
 • شرح محصول : نشاسته ازسیب زمینی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%