نام واحد : فربه دانه الوند هگمتان

نام محصول : خوراک اماده دام

 • سریال مجوز : 3307012
 • شماره مجوز : 2344
 • تاریخ مجوز : 03/11/1389
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 29,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%