نام واحد : خلیل سیری کرکج

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : تبریز- دروازه...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : تبریز- دروازه تهران جنب هتل مرمرمبل نیلا
 • تلفن واحد : ****329جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خلیل سیری کرکج
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ذرت بودادهپاپ کورن

 • سریال مجوز : 1141231
 • شماره مجوز : 1373
 • تاریخ مجوز : 22/01/1389
 • کد محصول : 15311614
 • شرح محصول : ذرت بوداده [پاپ کورن ]
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%