نام واحد : شرکت تعاونی وبسته بندی خشکبار6508نگین صفا

نام محصول : تولید وبسته بندی آجیل

 • سریال مجوز : 1141236
 • شماره مجوز : 1575
 • تاریخ مجوز : 22/01/1389
 • کد محصول : 15492111
 • شرح محصول : تولید وبسته بندی آجیل
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%