نام واحد : جانبخش قلعه کفائی - المثنی

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 2818011
 • شماره مجوز : 5901
 • تاریخ مجوز : 24/01/1389
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%