نام واحد : جانبخش قلعه کفائی - المثنی

نام محصول : کره پاستوریزه تولید

 • سریال مجوز : 2818011
 • شماره مجوز : 5901
 • تاریخ مجوز : 24/01/1389
 • کد محصول : 15201241
 • شرح محصول : کره پاستوریزه تولید
 • ظرفیت : 12 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 65%
  65%