نام واحد : علی اصغر پور احمدی ندیکی

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2610750
 • شماره مجوز : 4/41862
 • تاریخ مجوز : 07/11/1388
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%