نام واحد : علی اصغر پور احمدی ندیکی

 • استان : کرمان
 • شهر : شهربابک
 • نشانی شرکت : خیابان مطهری...
 • تلفن شرکت : *******392جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شهربابک
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اصغر پور احمدی ندیکی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شهربابک

نام محصول : سردخانه زیرصفر

 • سریال مجوز : 2610750
 • شماره مجوز : 4/41862
 • تاریخ مجوز : 07/11/1388
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%