نام واحد : تعاونی بهاران لبن اکباتان

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 3307170
 • شماره مجوز : 2005
 • تاریخ مجوز : 04/03/1387
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%