نام واحد : تندرستی گنجینه مدرن

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 1934464
 • شماره مجوز : 10184
 • تاریخ مجوز : 25/01/1389
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%