نام واحد : تعاونی بهاران لبن اکباتان

نام محصول : ماست میوه

 • سریال مجوز : 3307170
 • شماره مجوز : 2005
 • تاریخ مجوز : 04/03/1387
 • کد محصول : 15201232
 • شرح محصول : ماست میوه وغیره
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%