نام واحد : سعید بیات

نام محصول : بسته بندی قند

 • سریال مجوز : 2907902
 • شماره مجوز : 925
 • تاریخ مجوز : 29/01/1389
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 32%
  32%