نام واحد : شرکت صنایع غذایی تک پارسیان - تمدید 79694

نام محصول : انواع شیرینی مغزدار

 • سریال مجوز : 1788936
 • شماره مجوز : 61595
 • تاریخ مجوز : 28/01/1389
 • کد محصول : 15411233
 • شرح محصول : شیرینی مغزدارویفرخامه ای
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%