نام واحد : صنایع تبدیلی سیب زمینی الوند

نام محصول : اسنک پلیتمحصول حجیم شده از انواع ارد و نشاسته

 • سریال مجوز : 3305010
 • شماره مجوز : 1855
 • تاریخ مجوز : 13/05/1386
 • کد محصول : 15311610
 • شرح محصول : سایرمحصولات بدست امده ازدانه غلات[ غلات حجیم شده ]
 • ظرفیت : 2,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%