نام واحد : محمد زالی قهی

نام محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی

 • سریال مجوز : 2220047
 • شماره مجوز : 3818
 • تاریخ مجوز : 04/02/1389
 • کد محصول : 15492540
 • شرح محصول : نمک صنعتی غیرخوراکی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%