نام واحد : آراز دارو سلماس

نام محصول : پودرهای خشک گیاهان دارویی

 • سریال مجوز : 1217261
 • شماره مجوز : 110/4853
 • تاریخ مجوز : 05/02/1389
 • کد محصول : 24231951
 • شرح محصول : پودرهای خشک گیاهان دارویی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%