نام واحد : صنایع غذایی خوش خوراک سینا

نام محصول : انواع سرکه

 • سریال مجوز : 3308292
 • شماره مجوز : 2328
 • تاریخ مجوز : 06/09/1389
 • کد محصول : 15492450
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%