نام واحد : شهرام وحیدی

نام محصول : انواع نان بربری ماشینی

 • سریال مجوز : 3813115
 • شماره مجوز : 415
 • تاریخ مجوز : 18/01/1389
 • کد محصول : 15411112
 • شرح محصول : نان بربری ماشینی
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%