نام واحد : شیرین صنعت بهار

نام محصول : شیره و شهدخرما

 • سریال مجوز : 3309635
 • شماره مجوز : 2474
 • تاریخ مجوز : 27/12/1390
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 270 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%