نام واحد : طلوع همدان

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات

 • سریال مجوز : 3300129
 • شماره مجوز : 2398
 • تاریخ مجوز : 29/04/1390
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%