نام واحد : پژوهش و تولید نارین

نام محصول : بسته بندی تخم مرغ

 • سریال مجوز : 3302292
 • شماره مجوز : 2340
 • تاریخ مجوز : 19/10/1389
 • کد محصول : 15491915
 • شرح محصول : بسته بندی تخم مرغ
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%